01Tworzenie bloków Gutenberga za pomocą ACF Blocks

Jak tworzyć własne bloki za pomocą Advanced Custom Fields. Na co zwracać uwagę, na jakie problemy można natrafić i jak ułatwić sobie życie wplątując w to odrobinę Timbera.

Maciek Palmowski

HelloMaciek Palmowski

email m.palmowski@freshpixels.pl

wordpress.org profiles.wordpress.org/palmiak

github github.com/palmiak

Timber Collaborator github.com/timber/timber

WordPress Developer OsomStudio

02Czym jest Gutenberg?

03Czym jest Gutenberg?

 • nowy, blokowy edytor w WordPress 5.0
 • zmienia zupełnie sposób tworzenia elementów w panelu administratora (ReactJS)
 • zwiększa elastyczność przy tworzeniu treści

04Czy łatwo jest stworzyć blok w Gutenbergu?

05Czy łatwo jest stworzyć blok w Gutenbergu?

Użyjmy create-guten-block który wg. autora ma takie zalety jak:

 • zero konfiguracji
 • pozwala tworzyć bloki w minuty

06Czy łatwo jest stworzyć blok w Gutenbergu?

Instalacja

                  
npx create-guten-block my-block
cd my-block
npm start
                  
                

07Czy łatwo jest stworzyć blok w Gutenbergu?

                  
├── .gitignore
├── plugin.php
├── package.json
├── README.md
├── dist
| ├── blocks.build.js
| ├── blocks.editor.build.css
| └── blocks.style.build.css
└── src
  ├── block
  | ├── block.js
  | ├── editor.scss
  | └── style.scss
  ├── blocks.js
  ├── common.scss
  └── init.php
                  
                

08Czy łatwo jest stworzyć blok w Gutenbergu?

Pozstają nam tylko dwa kroki:

 • nauczyć się Reacta
 • wykorzystać pozyskaną wiedzę i stworzyć blok
>

09Czy warto?

TAK:

 • tylko tak wykorzystamy pełen potencjał Gutenberga
 • nie będziemy uzależnieni od różnych bibliotek z blokami

10Ale czy to konieczne?

NIE:

 • większość bloków, które tworzymy ogranicza się do tego, że user wpisuje dane, a my je wyświetlamy

11Jakie mamy wyjścia?

 • ACF Blocks
 • Carbon Fields
 • Lazy Blocks
 • Blocks Lab

12ACF Blocks - możliwości

 • możemy tworzyć formularze (jak to w ACF)
 • możemy podejrzeć jak wygląda dany blok
 • zaspokoić potrzeby większości klientów

13Wady

 • ACF Blocks jest ciągle w wersji beta, mogą więc być błędy
 • Gutenberg ciągle się zmienia co nie ułatwia doprowadzenia wszystkiego do ładu

14Tworzymy blok

                  add_action('acf/init', 'my_acf_init');
function my_acf_init() {
  if( function_exists('acf_register_block') ) {
    acf_register_block([
      'name' => 'trips', // nazwa
      'title' => __('Trips'), // wyświetlany tytuł
      'description' => __('Promoted trips'), // opis
      'render_callback' => 'my_acf_block_render_callback', // nazwa funkcji renderującej
      'category' => 'layout', // kategoria
      'icon' => 'location-alt', // ikona
      'keywords' => [ 'trips', 'flights' ], // słowa kluczowe
    ]);
  }
}
                

16Tworzymy blok

                  function my_acf_block_render_callback( $block, $content='', $is_preview ) {
  $context = Timber::get_context();
  // Wszystkie informacje o bloku
  $context['block'] = $block;
  // Wszystkie pola użyte w bloku
  $context['fields'] = get_fields(); 
  // Sprawdzamy czy to podgląd w panelu admina.
  $context['is_preview'] = $is_preview;
  // Renderujemy blok.
  Timber::render( 'views/blocks/trip-block.twig', $context );
}
                

17Ustawienia

18Panel administratora

>

19Panel administratora - podgląd

>

20Wygląd bloku

21Wygląd bloku

22Działa :)

Są jednak dwa problemy:

 • Blok w panelu admina wygląda inaczej niż na froncie
 • W panelu nie działa nam Packery

23Własne style i skrypty

                function my_acf_block_editor_style() {
  wp_enqueue_style(
    'trips_css',
    get_template_directory_uri() .'/dist/css/editor.css'
  );
  wp_enqueue_script(
    'trips_js',
    get_template_directory_uri() .'/dist/js/editor.js'
  );
}
add_action( 'enqueue_block_editor_assets', 'my_acf_block_editor_style' );
              

24Na co warto uważać

 • w przeciwieństwie do TinyMCE - tutaj nie ma iframe
 • trzeba ostrzożnie podchodzić do stylowania html, body, a etc

25Na co warto uważać

 • warto stworzyć sobie osobny styl tylko dla edytora, ale używający komponentów z frontu
                    .gutenberg-sasquatch-block {
  @import "components/colors";
  @import "components/mixins";
  @import "components/standards";
  @import "components/typo";
  @import "components/buttons";

  @import "layouts/index";
}
                

26Na co warto uważać

 • warto blok owinąć w dodatkowy div z indywidualną klasą
                    
...

27Packery

Nie działa, bo:

 • nie ma (jeszcze) eventu, który odpalany jest po wyświetleniu podglądu

Musimy więc dopisać własny event i wykorzystać zmienną is_preview.

28Packery

                    {% if is_preview %}

{% endif %}
                

29Packery

                  document.addEventListener('tripGridReady', function (e) {
  $.bridget( 'packery', Packery, $ );
  if ( $( '.offers-list').length ) {
    imagesLoaded( $( '.offers-list' ), function() {
      $( '.offers-list' ).each( function( i ) {
        $( '.offers-list' ).packery(
          {
            itemSelector: '.item',
          }
        );
      });
    });
  }
}, false);
                

30Teraz działa

31Ostateczny efekt

32Wnioski

 • Brak stabilności Gutenberga w połączeniu z wersją beta ACF Blocks powodują, że używanie ich na produkcji może napsuć nam trochę krwi
 • ACF Blocks ma ograniczenia jeśli chodzi o dodatkowe elementy interface'u (np. sidebar czy dodatkowe menu kontekstowe) - trzeba więc bardzo poważnie pomyśleć jak stworzyć wygodny interface
 • ACF Blocks nie współpracuje na obecną chwilę z "reusable blocks"

33Dziękuję

Maciek Palmowski

email m.palmowski@freshpixels.pl

wordpress.org profiles.wordpress.org/palmiak

github github.com/palmiak

WordPress Developer OsomStudio