Tworzenie bloków Gutenberga za pomocą ACF Blocks

Jak tworzyć własne bloki za pomocą Advanced Custom Fields. Na co zwracać uwagę, na jakie problemy można natrafić i jak ułatwić sobie życie wplątując w to odrobinę Timbera.

Maciek Palmowski

HelloMaciek Palmowski

email m.palmowski@freshpixels.pl

wordpress.org profiles.wordpress.org/palmiak

github github.com/palmiak

Timber Collaborator github.com/timber/timber

WordPress Developer OsomStudio

Czym jest Gutenberg?

Czym jest Gutenberg?

 • nowy, blokowy edytor w WordPress 5.0
 • zmienia zupełnie sposób tworzenia elementów w panelu administratora (ReactJS)
 • zwiększa elastyczność przy tworzeniu treści

Czy łatwo jest stworzyć blok w Gutenbergu?

Czy łatwo jest stworzyć blok w Gutenbergu?

Użyjmy create-guten-block który wg. autora ma takie zalety jak:

 • zero konfiguracji
 • pozwala tworzyć bloki w minuty

Czy łatwo jest stworzyć blok w Gutenbergu?

Instalacja

                  
npx create-guten-block my-block
cd my-block
npm start
                  
                

Czy łatwo jest stworzyć blok w Gutenbergu?

                  ├── .gitignore
├── plugin.php
├── package.json
├── README.md
├── dist
| ├── blocks.build.js
| ├── blocks.editor.build.css
| └── blocks.style.build.css
└── src
  ├── block
  | ├── block.js
  | ├── editor.scss
  | └── style.scss
  ├── blocks.js
  ├── common.scss
  └── init.php
                  
                

Czy łatwo jest stworzyć blok w Gutenbergu?

Pozstają nam tylko dwa kroki:

 • nauczyć się Reacta
 • wykorzystać pozyskaną wiedzę i stworzyć blok
>

Czy warto?

TAK:

 • tylko tak wykorzystamy pełen potencjał Gutenberga
 • nie będziemy uzależnieni od różnych bibliotek z blokami

Ale czy to konieczne?

NIE:

 • większość bloków, które tworzymy ogranicza się do tego, że user wpisuje dane, a my je wyświetlamy

Jakie mamy wyjścia?

 • ACF Blocks
 • Carbon Fields
 • Lazy Blocks
 • Blocks Lab

ACF Blocks - możliwości

 • możemy tworzyć formularze (jak to w ACF)
 • możemy podejrzeć jak wygląda dany blok
 • zaspokoić potrzeby większości klientów

Wady

 • ACF Blocks ma ograniczenia w kwestii korzystania z natywnych elementów interface'u Gutenberga
 • Gutenberg ciągle się zmienia co nie ułatwia doprowadzenia wszystkiego do ładu

Nasz cel

Tworzymy blok

                  add_action('acf/init', 'my_acf_init');
function my_acf_init() {
  if( function_exists('acf_register_block_type') ) {
    acf_register_block_type([
      'name' => 'trips', // nazwa
      'title' => __('Trips'), // wyświetlany tytuł
      'description' => __('Promoted trips'), // opis
      'render_callback' => 'my_acf_block_render_callback', // nazwa funkcji renderującej
      'category' => 'layout', // kategoria
      'icon' => 'location-alt', // ikona
      'keywords' => [ 'trips', 'flights' ], // słowa kluczowe
    ]);
  }
}
                

Tworzymy blok

                  function my_acf_block_render_callback( $block, $content='', $is_preview ) {
  $context = Timber::get_context();
  // Wszystkie informacje o bloku
  $context['block'] = $block;
  // Wszystkie pola użyte w bloku
  $context['fields'] = get_fields(); 
  // Sprawdzamy czy to podgląd w panelu admina.
  $context['is_preview'] = $is_preview;
  // Renderujemy blok.
  Timber::render( 'views/blocks/trip-block.twig', $context );
}
                

Ustawienia

Panel administratora

Działa :)

Są jednak dwa problemy:

 • Blok w panelu admina wygląda inaczej niż na froncie
 • W panelu nie działa nam Packery

Własne style i skrypty

                function my_acf_block_editor_style() {
  wp_enqueue_style(
    'trips_css',
    get_template_directory_uri() .'/dist/css/editor.css'
  );
  wp_enqueue_script(
    'trips_js',
    get_template_directory_uri() .'/dist/js/editor.js'
  );
}
add_action( 'enqueue_block_editor_assets', 'my_acf_block_editor_style' );
              

Własne style i skrypty

                acf_register_block_type([
  'name' => 'trips', // nazwa
  'title' => __('Trips'), // wyświetlany tytuł
  'description' => __('Promoted trips'), // opis
  'render_callback' => 'my_acf_block_render_callback', // nazwa funkcji renderującej
  'category' => 'layout', // kategoria
  'icon' => 'location-alt', // ikona
  'keywords' => [ 'trips', 'flights' ], // słowa kluczowe
  'enqueue_style' => get_template_directory_uri() .'/dist/css/editor.css',
  'enqueue_script' => get_template_directory_uri() .'/dist/js/editor.js',
]);
              

Na co warto uważać

 • w przeciwieństwie do TinyMCE - tutaj nie ma iframe
 • trzeba ostrzożnie podchodzić do stylowania html, body, a etc
 • warto wyelminować w panelu admina możliwość klikania w URLe

Na co warto uważać

 • warto stworzyć sobie osobny styl tylko dla edytora, ale używający komponentów z frontu
                    .gutenberg-sasquatch-block {
  @import "components/colors";
  @import "components/mixins";
  @import "components/standards";
  @import "components/typo";
  @import "components/buttons";

  @import "layouts/index";
}
                

Na co warto uważać

 • warto blok owinąć w dodatkowy div z indywidualną klasą
                    
...

Packery i inne JS

Nie działa, bo:

 • nie jest powiązany z eventem, który byłby odpalany po wyświetleniu podglądu

Packery i inne JS

                  window.acf.addAction('render_block_preview', function( $el, attributes ){
  $.bridget( 'packery', Packery, $ );
  if ( $( '.offers-list').length ) {
    imagesLoaded( $( '.offers-list' ), function() {
      $( '.offers-list' ).each( function( i ) {
        $( '.offers-list' ).packery(
          {
            itemSelector: '.item',
          }
        );
      });
    });
  }
});
                

Teraz działa

Teraz działa

Wnioski

 • Bardzo intensywny rozwój Gutenberga w połączeniu z chorobami wieku dziecięcego ACF Blocks mogą napsuć nam trochę krwi
 • ACF Blocks ma ograniczenia jeśli chodzi o dodatkowe elementy interface'u (np. sidebar czy dodatkowe menu kontekstowe) - trzeba więc bardzo poważnie pomyśleć jak stworzyć wygodny interface

Pytania?

Zapraszamy na wordpressowka.pl